Interactum Lectoraat: Kennisbank

Vragenlijst: voorbeeld organisatie

Voorbeeld De Hortensiaschool

De Hortensiaschool laat de vragenlijsten afnemen door studenten. De leerkrachten gaan tijdens de afname van de vragenlijst de klas uit. De directie zegt hierover:
‘De keuze om de vragenlijst niet door de eigen leerkracht te laten afnemen was gemaakt door de directie en had verschillende redenen: enerzijds zou zo de vaart erin blijven omdat de studenten in twee dagen alle klassen kunnen doorlopen, anderzijds vond de directie het belangrijk dat de informatie naar de kinderen toe gelijk was, maar de belangrijkste reden was dat kinderen echt eerlijk konden antwoorden op deze wijze.’

Onderstaande brief aan het team maakt de organisatie duidelijk.


Beste collega,

In het kader van Kantelende Kennis zullen Sandra en Rachèl, beide vierde-jaars studenten van de Kempel, een vragenlijst afnemen bij de kinderen van groep 5 t/m 8.

Deze vragenlijst is onderdeel van een onderzoek naar leerbehoeften bij kinderen en is ontwikkeld door het lectoraat Kantelende Kennis.

Het afnemen van de vragenlijst neemt ongeveer drie kwartier in de beslag en zal plaats vinden op dinsdag 11 november volgens onderstaand schema.

Tijd: Sandra Rachèl
08.30 - 09.15 uur 5b 5a
09.15 – 10.00 uur 6b 6a
10.30 – 11.15 uur 8b 8a
11.15 – 12.00 uur 7b 7a


Tijdens het afnemen van de vragenlijst is de groepsleerkracht niet in het lokaal aanwezig. De vragenlijsten worden anoniem ingevuld.

Gekoppeld aan deze vragenlijsten vinden er groepsinterviews plaats. Deze interviews worden afgenomen door Dominique en Pauline en zullen binnen nu en twee weken plaats vinden. Meer informatie over deze groepsinterviews volgt nog.


Met vriendelijke groeten,

Dominique