Interactum Lectoraat: Kennisbank

Uitgangspunten en concepten

Het lectoraat 'Kantelende Kennis' doet onderzoek naar collectief leren in basisscholen, opleidingen en integrale contexten waarin scholen en opleidingen samenwerken. 
De kerngedachte daarbij is dat collectief onderzoek van de eigen context wordt gebruikt als innovatiestrategie.

  • Wat zijn de uitgangspunten van dit onderzoek?
  • Op welk theoretisch kader en welke concepten is dit onderzoek gebaseerd?
  • Hoe vatten we leren en organiseren op en wat zijn onze opvattingen over onderzoeken en ontwikkelen?

 

De tekst is afkomstig uit de uitgave:

Kantelende Kennis; Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen (2004). 
Interactum Lectoraat.

Lees verder: