Interactum Lectoraat: Kennisbank

Gezamenlijk online werken aan producten

Wat is het?

Gezamenlijk online werken aan producten met meerdere mensen is een manier om er voor te zorgen dat alle deelnemers beschikken over de laatste versie van belangrijke documenten en dat voor iedereen duidelijk is welke documenten er beschikbaar zijn. Deze manier van werken kun je inzetten tijdens de fase van het uitvoeren van de acties.

Werkwijze

Gezamenlijk werken aan documenten kan op verschillende manieren. Je kunt gebruik maken van online tekstverwerkers en wikiomgevingen. Voorbeelden van online tekstverwerkers zijn Google Docs van Google en Sky Drive van Microsoft. Je maakt dan gebruik van een tekstverwerker (zoals je in WORD gewend bent te werken) en slaat daarbij bestanden online op. Om hier gebruik van te kunnen maken heb je een gratis account nodig van Google of Microsoft. Voorbeelden van wikiomgevingen zijn Wikispaces en PBWorks. Wiki’s zijn websites die je snel en laagdrempelig met meerdere mensen tegelijkertijd kunt bewerken.

Handleiding

De kartrekker zorgt er voor dat er een werkomgeving is aangemaakt waar iedereen toegang toe heeft. De kartrekker maakt duidelijk op onder welke naam documenten worden opgeslagen en hoe deze geordend worden als deelnemers werken met een online tekstverwerker. Als deelnemers werken binnen een wikiomgeving dan structureert de kartrekker de wiki met pagina’s waarop deelnemers hun bijdrage kunnen plaatsen.

Voorbeeld

Een overzicht van educatief ingezette wiki’s vind je op: http://educationalwikis.wikispaces.com/Examples+of+educational+wikis. Hierbij is de wikiomgeving Wikispaces gebruikt. Een mooi voorbeeld van Pbworks vind je hier: http://schrijf.pbworks.com (gevuld voor groep 8 samen met de juf).

Downloads