Interactum Lectoraat: Kennisbank

Consequenties en acties bepalen

Wat is het?

Op basis van de conclusies uit de gesprekken met leerlingen of studenten worden consequenties en acties bepaald. De hier voorgestelde werkwijze is bedoeld om structuur te geven aan het gezamenlijke verbinden van consequenties en het kiezen van acties.

Er liggen gezamenlijk getrokken en verdiepte conclusies met betrekking tot de vragen:

 •  Wat is de meerwaarde van de gesprekken met de leerlingen/studenten?
 •  Wat is daarin lastig / wat was jammer?
 •  Wat zijn de inhoudelijke opbrengsten van de gesprekken?

De stappen in deze bijeenkomst zijn:

 1. Brainstorm over consequenties.
 2. Keuze van consequenties om nader uit te werken.
 3. Het maken van actieplannen.

Werkwijze

Stap 1: Brainstorm over consequenties
Vanuit eerder gezamenlijk geformuleerde conclusies, worden consequenties geïnventariseerd: als dit de conclusie is, dan zouden dat consequenties zijn.

Stap 2: Keuze
Het gaat erom tot een weloverwogen keuze te komen voor de consequentie die het best te beïnvloeden is en bij het team en de ambitie past.

Stap 3: Acties bepalen
De gekozen consequenties worden omgezet in actieplannen. Als dit de consequentie is, dan moet er dat gebeuren.

Handleiding voor de begeleider

Benodigdheden:

 • de flaps met conclusies van de vorige bijeenkomst
 • 2 nieuwe flaps

Voorbereiding:

 • Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst waarin conclusies zijn getrokken naar aanleiding van gesprekken met leerlingen of studenten.
 • Hang de flaps van de vorige bijeenkomst aan de muur, of zorg ervoor dat de deelnemers de conclusies op papier hebben.
 • Deze werkwijze is gericht op een team van ongeveer 8 leraren. Bij grotere teams is het verstandig subgroepen te maken. Je kunt een verdeling maken in bouwgroepen, maar zorg voor een verdeling met een diversiteit aan ervaringen en meningen in elke groep.
 • Hang de 3 vellen aan een muur, waar gewerkt kan worden.

Instructie:

Geef een korte samenvatting van de gezamenlijke interpretaties en conclusies, die in een vorige bijeenkomst zijn besproken over drie onderwerpen, namelijk

a) wat is de meerwaarde van de gesprekken met de leerlingen/studenten?
b) wat is daarin lastig / wat was jammer?
c) wat zijn de inhoudelijke opbrengsten?

Stap 1: Brainstorm gezamenlijk over consequenties: als dit de conclusie is, wat zouden dan consequenties zijn? Noteer zoveel mogelijk consequenties op een flap.

Stap 2: Kies hieruit die consequentie die het best

 1. te beïnvloeden is;
 2. bij het team past;
 3. bij de ambitie past.
  Het gaat er daarbij om tot een weloverwogen besluit te komen. Immers met de gekozen consequenties gaat het team aan de slag. Neem bij de keuze ook de volgende overwegingen mee:
 4. ‘Hebben we de neiging de meer korte termijn en makkelijk te realiseren zaken te kiezen? ‘(valkuil)
 5. ‘Kiezen we de veilige, begaanbare, reeds bekende weg of zoeken we naar nieuwe paden?’

Voer stap 2 zo nodig uit voor meer onderdelen.

Stap 3: De gekozen consequentie wordt omgezet in een concreet actieplan. Bespreek met elkaar

 • Wat men wil realiseren
 • Welke activiteiten concreet ondernomen moeten worden
 • Door wie en wanneer
 • Wat de opbrengst zal zijn.

Noteer de uitkomsten op een nieuwe flap. De woorden ALS, DAN, BINNEN en ZODAT kunnen richting geven.

Voorbeeld:

Leraren moeten minder sturen in de gesprekken met kinderen.
ALS We willen dat leraren minder sturen in gesprekken met kinderen.
DAN Is het goed om aan scholingsmogelijkheden te denken.
BINNEN Deze maand inventariseert de directeur verschillende mogelijkheden.
ZODAT Alle leraren nog dit schooljaar leren om meer open gesprekken met kinderen te voeren.

Als er actieplannen gemaakt worden naar aanleiding van gesprekken met leerlingen, zal er een volgende structuur zichtbaar zijn:

Actieplannen
Categorie 1. Meerwaarde van de gesprekken met de leerlingen
Consequentie 1.
 1. Als .......(hier wordt opgeschreven wat men wil realiseren)
 2. Dan ....... (hier wordt opgeschreven wat dan concreet aan activiteiten ondernomen moet worden)
 3. Binnen ....... (hier wordt aangegeven door wie en wanneer activiteiten ondernomen worden)
 4. Zodat ....... (hier wordt de concrete opbrengst geformuleerd)
Categorie 2. Lastige dinge van de gesprekken met de leerlingen
Consequentie 2.
 1. Als .......(hier wordt opgeschreven wat men wil realiseren)
 2. Dan ....... (hier wordt opgeschreven wat dan concreet aan activiteiten ondernomen moet worden)
 3. Binnen ....... (hier wordt aangegeven door wie en wanneer activiteiten ondernomen worden)
 4. Zodat ....... (hier wordt de concrete opbrengst geformuleerd)
Categorie 3. Inhoudelijke opbrengsten van de gesprekken met de leerlingen
Consequentie 3.
 1. Als .......(hier wordt opgeschreven wat men wil realiseren)
 2. Dan ....... (hier wordt opgeschreven wat dan concreet aan activiteiten ondernomen moet worden)
 3. Binnen ....... (hier wordt aangegeven door wie en wanneer activiteiten ondernomen worden)
 4. Zodat ....... (hier wordt de concrete opbrengst geformuleerd)