Interactum Lectoraat: Kennisbank

Consequenties verbinden

Aan de gezamenlijke conclusies verbindt het team consequenties voor het leren van leerlingen, het leren van studenten en/of het organiseren in de school.

Deze consequenties worden vertaald in een plan van aanpak.

Lees verder: