Interactum Lectoraat: Kennisbank

Casuïstiek

Casuïstiek van de onderzoekfase Consequenties verbinden

Elk van onderstaande casussen laat zien hoe het betreffende team aan de gezamenlijke interpretatie consequenties verbindt en vastlegt in een plan van aanpak.

Lees verder: