Interactum Lectoraat: Kennisbank

Casuïstiek

Casuïstiek van de onderzoeksfase Informatie verzamelen

Elk van onderstaande casussen laat zien hoe het betreffende team informatie verzamelt met het oog op het beantwoorden van de onderzoeksvraag.

Lees verder: