Interactum Lectoraat: Kennisbank

Acties uitvoeren

Het team voert de acties in het plan van aanpak uit. Op deze wijze werkt het team aan het realiseren van de gemeenschappelijke ambitie.

Lees verder: