Interactum Lectoraat: Kennisbank

4.5 Het cyclisch model van zes stappen

Duidelijk is gemaakt waarom voor een cyclisch model is gekozen ( ), dat dat model uit zes fasen bestaat ( ) en dat die de volgende typering hebben: gemeenschappelijk ambitie ontwikkelen, gemeenschappelijk informatie verzamelen, gemeenschappelijk informatie interpreteren, gemeenschappelijk consequenties verbinden, acties uitvoeren, en gemeenschappelijk product en proces evalueren.

Deze cyclus van collectief leren onderscheid zich, vooral door de fase ‘ambitie’ en ‘evaluatie’, van reeds bestaande cycli voor collectief leren. In de onderwijspraktijk blijkt deze cyclus bruikbaar en daarmee is de toepasbaarheid al deels bewezen.

Een concrete beschrijving van de verschillende stappen van deze cyclus, de theoretische achtergrond bij de verschillende stappen en bruikbare instrumenten per stap zijn te vinden op de kennisbank van het lectoraat.

 

<< 4.0 Programma van eisen voor collectief leren
<< 4.1 Programma eis: handelen
<< 4.2 Programma eis: collectief
<< 4.3 Integreren programma eisen handelen en collectief
<< 4.4 Programma eis: gebruiksvriendelijkheid