Interactum Lectoraat: Kennisbank

4 Vormgeving kennis creëren

Cyclus van collectief leren

We geven hier een verantwoording van de keuze voor en invulling van de cyclus voor collectief leren. Collectief leren krijgt invulling door middel van de cyclus van kennis creëren. Kennis creeren en collectief leren is synoniem (zie: 3.09 ‘collectieve processen').

De keuze voor een cyclisch model in plaats van de keuze voor een lineair model wordt verantwoord (zie: 4.0 Programma van eisen voor collectief leren).

Een aantal cyclische modellen wordt besproken en duidelijk wordt gemaakt waarom gekozen wordt voor de onderzoekscyclus van van Strien (zie: 4.1 ‘Programma eis: handelen’) en de leer- en organisatiecyclus van Dixon (zie: 4.2 ‘Programma eis: collectief leren’).

Met behulp van deze twee cycli wordt een cyclus voor collectief leren ontworpen die bestaat uit zes fasen (zie: 4.3 ‘Integreren programma eisen handelen en collectief’) .

Elke fase krijgt een specifieke typering waarbij toepasbaarheid een belangrijk criterium is (zie: 4.4 ‘Programma eis: gebruiksvriendelijkheid’).

De cyclus van collectief leren is op grond van dit proces tot stand gekomen (zie: 4.5 ‘Het cyclisch model van zes stappen’).

 

Lees verder: